NHỮNG ẤN TƯỢNG CỦA CUỘC THI “CÙNG HTV HÀNH ĐỘNG XANH”

NHỮNG ẤN TƯỢNG CỦA CUỘC THI “CÙNG HTV HÀNH ĐỘNG XANH”

Bài dự thi của: Nguyễn Thành Nguyên – Chi đoàn Trung tâm Tin tức HTV

Nguyễn Anh Đức Administrator

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.

follow me

Nguyễn Anh Đức

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.