VŨ ĐIỆU GHEN COVY

VŨ ĐIỆU GHEN COVY

Bài dự thi của: Nguyễn Khưu Bảo Ngọc

Nhằm mục đích thúc đẩy người dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 và cùng đồng hành khích lệ tinh thần đội ngũ bác sĩ tuyến đầu đang từng ngày đấu tranh với dịch bệnh.

Nguyễn Anh Đức Administrator

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.

follow me

Nguyễn Anh Đức

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.