Lời của Bác cũng là lời non nước – Bài 1: Ngọn đuốc soi đường Cách mạng Việt Nam

Trong những ngày tháng 5 lịch sử hằng năm, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động ôn lại những kỷ niệm về Bác Hồ với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người…

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại những thành tựu của đất nước sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Người và gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có loạt bài “Lời của Bác cũng là lời non nước” xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Bài 1: Ngọn đuốc soi đường Cách mạng Việt Nam

Năm 2020, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhắc nhớ những công lao vĩ đại của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời…

Năm có nhiều sự kiện lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Bác

Năm 2020 có nhiều sự kiện liên quan đến kỷ niệm trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo GS. Hoàng Chí Bảo, năm 2020 phải kể đến đầu tiên đó là sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) mà Bác Hồ là người sáng lập ra Đảng ta. Nhìn vào lịch sử Đảng thì chúng ta đều biết Bác là tác giả đầu tiên của Cương lĩnh thành lập Đảng: Chính cương, sách lược vắn tắt; Chương trình hành động vắn tắt, kể cả Điều lệ Đảng…Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xuất hiện trang trọng tại các Lễ kỷ niệm của Đảng, Nhà nước ta. (Ảnh minh họa: HH)

Cùng với sự kiện thành lập Đảng, năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 75 năm chính thể Cộng hòa dân chủ do Bác sáng lập cùng Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử ngày 2/9/1945. Tức là ¾ thế kỷ của Nhà nước ta cũng chính là do Bác khai sinh. Lúc đầu là Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa với chính thể Cộng hòa dân chủ với bản Hiến pháp nổi tiếng năm 1946, đến chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay sau khi giải phóng miền Nam. Nó như một sự phát triển liên tục tư tưởng chính trị về Nhà nước của Bác Hồ.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, điều có ý nghĩa là 75 năm của Nhà nước ta cũng chính là 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ở vị trí cầm quyền. Từ khi cách mạng tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời thì Đảng ta chính thức trở thành Đảng cầm quyền. Trong điều kiện duy nhất một Đảng cầm quyền liên tục trong suốt 75 năm qua để nói lên năng lực và bản lĩnh của Đảng ta như thế nào, nhất là trong điều kiện 75 năm qua, đất nước ta trải qua biết bao nhiêu bước ngoặt lịch sử, bao nhiêu khó khăn, gian khổ.

Kế thừa những thành quả cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Đảng đã ra sức giữ gìn, củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng, tăng cường đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết toàn dân; “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Những năm qua, bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì và đồng bộ, đã tạo ra những chuyển biến tích cực, kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức của hệ thống chính trị. Qua đó, đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Một sự kiện lớn trong năm nay là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020). Đặc biệt, năm nay cũng là năm Bác tròn 100 năm tuổi Đảng: Bác vào Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 và là người đồng sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Năm 2020 cũng là năm Đảng Cộng sản Pháp kỷ niệm 100 năm thành lập, là dịp để nhắc nhớ, ôn lại những công lao đóng góp của Bác Hồ – người đồng sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Bác là người Việt Nam đầu tiên đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Pháp và cũng là người đảng viên đầu tiên của Việt Nam.

Năm nay cũng là năm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Theo GS Hoàng Chí Bảo, tuy đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bác đã về thế giới người Hiền, nhưng với Bác luôn đau đáu một nỗi niềm “miền Nam trong trái tim tôi”. Rất nhiều câu chuyện lịch sử xúc động được ghi lại cho thấy, Bác Hồ không lúc nào không nhớ tới miền Nam. Bác có một niềm tin rất mãnh liệt miền Nam nhất định giải phóng, đế quốc Mỹ nhất định thua, Bắc – Nam nhất định sum họp một nhà. Và ước nguyện của Người đã trở thành hiện thực vào năm 1975 – 6 năm sau khi Người đi xa.

Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 60 năm một loạt tác phẩm của Bác viết xung quanh chủ đề: nhiều, nhanh, tốt, rẻ đến nay còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh năm 1960 xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bác nói là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, không được làm bừa, làm ẩu, phải tiến hành cải cách hành chính, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh xây dựng nông thôn…

Ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Ôn lại những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước luôn khẳng định: “Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, gồm ba bộ phận. Đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh; và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Những công lao đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được khẳng định trong các hội thảo quốc gia, quốc tế. (Ảnh minh họa: HH) 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, càng chứng tỏ, tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu: Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; bài học sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hiện thực hóa điều mong muốn của Bác

Trong bản Di chúc gửi lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Ước nguyện đó của Người đã và đang được toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện đạt kết quả ngày càng rõ nét hơn.

Đất nước ta vừa đi qua năm 2019 – một năm đầy ắp các sự kiện với nhiều hoạt động rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô GDP đạt khoảng 266 tỉ đô la Mỹ, thu nhập bình quân gần 2.800 đô la/người, là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta. Đây là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; văn hoá – xã hội, chăm lo cho con người có bước chuyển biến tích cực. An sinh xã hội, chính sách đối với người có công được bảo đảm. Sự nghiệp y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo đạt được những kết quả rõ nét. Thể dục, thể thao đạt được một số thành tích cao. Công tác tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới có những bước tiến bộ đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần tạo môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối đã góp phần nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ, biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo rất lớn. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Những thành tựu quan trọng đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của Dân tộc, tiếp tục cho chúng ta thêm nhiều bài học quý trên con đường đổi mới và phát triển đất nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bước vào năm 2020, cả thế giới đang trải qua một phép thử trong cuộc sống khi phải căng mình chống lại đại dịch COVID-19. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra chủ trương “chống dịch như chống giặc” và đang có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm đạt mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn và tính mạng cho nhân dân. Chúng ta đang có những thành công bước đầu được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Sau gần 4 tháng chống đại dịch, Việt Nam đã từng bước chặt đứt các nguồn lây bệnh, khoanh vùng cách ly và tập trung chữa trị cho những bệnh nhân dương tính với COVID-19. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/5 là 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; đã có 252 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 87% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Kết quả chống đại dịch thời gian qua đã tạo niềm tin, niềm phấn khởi trong nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước ta. Với những giải pháp quyết liệt và cụ thể của Chính phủ, Nhân dân tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều đột phá để đẩy mạnh phục hồi sau đại dịch và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020 và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Bài 2: Cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Nhóm PV

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Anh Đức Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.