Định hướng để người trẻ thể hiện quan điểm đúng đắn trên mạng xã hội

Chiều 12-12, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.