CLIP VIDEO GRAPHIC: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – TRANG SỬ VẺ VANG, CHÓI LỌI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC

CLIP VIDEO GRAPHIC: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – TRANG SỬ VẺ VANG, CHÓI LỌI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
Bài dự thi của : Chi đoàn khối Sản xuất – HTV

Nguyễn Anh Đức Administrator

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.

follow me

Nguyễn Anh Đức

Sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc.